Covid-19: Cofnodi 21,279 achos newydd a 10 marwolaeth dros 48 awr

NS4C 05/01/2022

Mae 21,279 o achosion pellach o Covid-19 wedi eu cofnodi yng Nghymru yn ystod y 48 awr hyd at 09:00 fore dydd Mawrth. 

Cafodd 10 marwolaeth yn rhagor eu cofnodi yn ystod yr un cyfnod. 

Mae'r gyfradd achosion ymhob 100,000 o'r boblogaeth dros saith diwrnod wedi cynyddu unwaith eto i 2,133.4.

Mae'r gyfradd ar ei huchaf yn ardaloedd awdurdodau lleol Rhondda Cynon Taf (2,811.4), Merthyr Tudful (2,798.1) a Blaenau Gwent (2,784.1).

Bellach nid oes yr un sir sydd â chyfradd o achosion yn llai na 1,400 ymhob 100,000.

Roedd y cyfraddau isaf yn Sir Fynwy (1,402.9), Sir Benfro (1,545.1) a Phowys (1,587.9).

Mae 689,750 achos positif a 6,599 o farwolaethau wedi eu cofnodi ers dechrau'r pandemig erbyn hyn.

Hyd yma mae 2,492,440 o bobl wedi derbyn o leiaf un brechiad rhag Covid-19, mae 2,307,957 wedi derbyn dau ddos, ac mae 1,667,192 o bobl wedi derbyn eu brechiad atgyfnerthu. 

Gallwch ddod o hyd i'r ffigyrau diweddaraf ar nifer yr achosion, marwolaethau a brechiadau ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.