Rhybudd melyn am stormydd i'r De Ddwyrain

NS4C 02/01/2022

Mae yna rybudd melyn am stormydd i'r De Ddwyrain ddydd Sul.

Bydd y rhybudd mewn grym rhwng 12:00 a 18:00.

Mae'n effeithio ar dri awdurdod lleol - Caerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio y gallai'r stormydd achosi difrod i goed, oedi i deithwyr ac effaith ar gyflenwad trydan.

Mae'n bosib y gallai 15-20mm o law syrthio mewn awr neu lai a hyrddiadau o 50 m.y.a.