S4C

Gêm fwrdd Gymraeg yn gwerthu allan dros y Nadolig

NS4C 02/01/2022

Mae fersiwn Gymraeg o gêm fwrdd sydd wedi ei ddyfeisio gan ddyn o Lanelli wedi gwerthu allan dros gyfnod y Nadolig.

Mae Ceri Price, 32, wedi dyfeisio ‘Confident’ ac erbyn hyn wedi cyrraedd y pumed safle Amazon o ran gwerthiant gemau bwrdd yn y DU.

Lansiwyd y gêm yn wreiddiol yn 2018 a chynhyrchwyd fersiwn Gymraeg, ‘Hyderus’, yn 2021 ar ôl i Mr Price cynnal arolwg ar-lein i weld os oedd diddordeb yn gêm ddwyieithog.

Dywedodd Mr Price, sydd bellach yn byw yn Sir Caent, cafodd bron i 4,000 o setiau o'r fersiwn Gymraeg eu gwerthu ym mis Rhagfyr eleni.

Yn ôl Mr Price, roedd hynny yn “160 y cant yn fwy na’r fersiwn Saesneg yn ei Dolig gyntaf.”

Roedd y gêm hefyd yn ddewis cyntaf i Amazon ar gyfer anrhegion o Gymru.

Mae Mr Price nawr yn gweithio’n llawn amser ar y gêm ar ôl rhoi gorau i’w swydd fel uwch-gyfrifydd.

Image
Ceri a'i bartner Natalie Podd
Ceri Price a'i bartner Natalie Podd

Cafodd y syniad am y gêm wrth deithio’r byd gyda’i bartner, Natalie Podd, a meddwl am ffeithiau diddorol am y gwledydd hynny.

Maen nhw’n gwerthu tua 30-40,000 o'r gemau ar draws y byd pob blwyddyn. 

Sut i chwarae?

“Sail y gêm yw ateb neu ddyfalu atebion i gwestiynau diddorol o fewn amrediad felly 'sdim rhaid i chi fod yn hollol gywir i ennill,” meddai Mr Price.

“Yr enillydd yw’r person gyda’r amrediad lleiaf, e.e. Ym mha flwyddyn enillodd Alun Wyn Jones ei gap cyntaf dros Gymru?  

"Os ydych yn hollol hyderus gallwch fentro ar amrediad bach o ran y blynyddoedd neu ddyfalu amrediad yn fwy rhwng blynyddoedd.”

Mae ‘Hyderus’ ar gael mewn siopau llyfrau Cymraeg ledled Cymru gyda hanner y cwestiynau am Gymru.

Ychwanegodd Ceri: “Cawsom ni gefnogaeth arbennig hefyd gan rai o selebs Cymru o ran gwirio cwestiynau amdanyn nhw fel Huw Edwards, Rob Brydon, Katherine Jenkins a Gareth Thomas.

Mae un o’r cwestiynau am Gymry blaenllaw am y chwaraewraig bêl droed Jess Fishlock.

Gêm sy'n gyfeillgar i'r blaned

Hyderus hefyd yw'r gêm gyntaf yn y byd i gael ei hardystio yn garbon niwtral.

Ychwanegodd Mr Price:“Ni’n sicrhau bod yr holl broses cynhyrchu mor ddi-garbon a fedrith fod.

“Mae un gêm yn cynhyrchu'r un faint o garbon deuocsid ag un peint o laeth.  

“Ni hefyd yn off-setio’r carbon mewn i fferm wynt yn India ac yn plannu coed ar draws y byd gydag elusen ‘Trees for the Future’. Ni wedi plannu dros chwarter miliwn o goed yn gyfan gwbl felly ry'n ni’n rhoi nôl lot mwy na beth ni wedi defnyddio.”

Roedd y gêm i’w gweld ar sianel S4C gydag 80 o hysbysebion yn ystod Mis Rhagfyr.

Bellach mae chwe fersiwn gwahanol; Cymraeg, Saesneg yn y DU, America, Sbaeneg, Portiwgeaidd ac Almaeneg.

Mae Mr Price nawr yn gweithio ar greu fersiynau yn Eidaleg a Ffrangeg yn ogystal â cheisio datblygu'r gêm ar gyfer teledu.