Cefnogwyr Wrecsam i gael teithio i Altrincham er cyfyngiadau Covid Cymru

NS4C 28/12/2021

Fe fydd cefnogwyr Wrecsam yn cael teithio i Altrincham ddydd Mawrth er bod rheolau newydd ar wylio gemau chwaraeon yng Nghymru.

Pe bai Wrecsam yn chwarae gêm gartref yn y Cae Ras, dim ond 50 o gefnogwyr fyddai'n cael mynychu dan y rheolau newydd sydd yn bodoli yng Nghymru..

Daeth y rheolau i rym yma ar ddydd San Steffan fel rhan o gyfres o fesurau Llywodraeth Cymru i arafu lledaeniad amrywiolyn Omicron.

Gydag ond 50 o filltiroedd yn gwahanu'r ddau glwb, mae disgwyl y bydd "cefnogaeth aruthrol" dilynwyr CPD Wrecsam yn croesi Clawdd Offa i gefnogi eu tîm.

Dyma'r gêm bêl-droed gyntaf i gael ei chwarae gan un o dimoedd Cymru ym mhrif gynghreiriau Lloegr ers i'r cyfyngiadau newydd gael eu cyflwyno.

Bu'n rhaid i Wrecsam ohirio gêm yn erbyn Solihull Moors ar Ddydd San Steffan tan Ddydd Gwener y Groglith (15 Ebrill) y flwyddyn nesaf.

Yng Nghynghrair Dau, ni fydd Casnewydd yn wynebu Leyton Orient ddydd Mercher wedi nifer o achosion positif o Covid-19 ac anafiadau o fewn y garfan.

Nid oedd Forest Green yn Rodney Parade ar Ddydd San Steffan chwaith yn sgil achosion Covid-19 yn eu carfan.

Yn y Bencampwriaeth, cafodd gêm Caerdydd yn erbyn Coventry City ei gohirio hefyd o ganlyniad i sawl achos o Covid-19 ymhlith chwaraewyr a staff.

Ni fydd Abertawe yn croesawu Luton Town i Stadiwm Swansea.com ddydd Mercher yn dilyn achosion pellach o Covid-19 yn y garfan.

Daw hyn wedi i'w gêm oddi cartref yn erbyn Millwall ar Ddydd San Steffan hefyd gael ei gohirio.

Mae holl gemau Uwchgynghrair Cymru a chynghreiriau Ardal ac Adran wedi eu hatal am y tro yn sgil y cyfyngiadau ar niferoedd cefnogwyr.

Mae'r rheolau newydd sydd wedi eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru hefyd yn golygu nad oes modd cwrdd mewn grŵp o fwy na 30 o bobl dan do neu 50 o bobl y tu allan.

Mae cyfyngiadau newydd ar y sector lletygarwch hefyd, gan gynnwys dychweliad y rheol "chwe pherson".

Llun: Asiantaeth Luniau Huw Evans