Russell Martin / CPD Abertawe / Lluniau Huw Evans

Clwb pêl-droed Abertawe yn gohirio gêm yn sgil Covid-19

NS4C 24/12/2021

Mae clwb pêl-droed Abertawe wedi cyhoeddi na fydd eu gêm yn erbyn Luton Town yn mynd yn ei blaen.

Roedd y gêm Bencampwriaeth i gael ei chynnal ar ddydd Mercher, 29 Rhagfyr yn Stadiwm Swansea.com.

Ond fe ddaeth cadarnhad ddydd Gwener ei bod hi wedi'i gohirio.

Dywed y clwb fod hyn o ganlyniad i achosion ychwanegol o Covid-19 godi o fewn y garfan sy'n chwarae.

Yn ôl CPD Abertawe, nid oes gan y clwb ddigon o chwaraewyr ar gael yn sgil cyfuniad o anafiadau ac achosion positif o Covid-19,

Mae disgwyl y bydd dyddiad newydd yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach.

Daw hyn wedi i nifer o gemau chwaraeon gael eu gohirio dros yr ŵyl. Dim ond un gêm ddarbi fydd yn cael ei chwarae ar Ddydd San Steffan.

Bydd gemau o Ddydd San Steffan ymlaen hefyd yn gorfod cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig yn dilyn rheolau newydd gan Lywodraeth Cymru i reoli lledaeniad amrywiolyn Omicron.