Lansio ymchwiliad llofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn yn Sir Fynwy

NS4C 23/12/2021

Mae Heddlu Gwent wedi dechrau ar ymchwiliad llofruddiaeth yn dilyn marwolaeth dyn yn Sir Fynwy.

Cafodd dyn 52 oed ei gludo i'r ysbyty ar ôl i'r heddlu ymateb i adroddiadau o dân mewn carafan yn ardal Magwyr.

Cafodd yr heddlu ei galw i Faes Garafanau Preswyl The Beeches yn Grange Wood ychydig cyn 02:30 ar 20 Rhagfyr.

Bu farw'r dyn, sydd bellach wedi ei adnabod fel Richard Grenfell Thomas, o'i anafiadau fore dydd Llun.

Dywed ei deulu eu bod wedi eu "syfrdanu gan ei farwolaeth sydyn".

Mae dyn 42 oed o Sir Fynwy wedi ei gyhuddo o lofruddio ac fe fydd yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Casnewydd ddydd Gwener.

Mae teulu Mr Thomas yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol.

Mewn teyrnged iddo, dywedodd teulu Mr Thomas: "Roedd ein hannwyl Richard Grenfell Thomas, oedd wedi ei adnabod yn ôl ei lysenw Shrew, yn gymeriad unigryw.  Bydd wedi ei weld eisiau'n fawr gan ei deulu a nifer o ffrindiau.

"Mae Mam a Dad, brodyr, chwiorydd-yng-nghyfraith, modrybedd, ewythrod a chefndryd i gyd wedi eu syfrdanu gan ei farwolaeth sydyn.

"Creodd a chymrodd Richard ei gyfleoedd ei hun yn ei fywyd, gan fyw bywyd i'r eithaf - nid oedd byth adeg ddiflas yn ei gwmni.  Roedd yn gymeriad cryf, adnabyddus a pherson bywiog, gyda chylch eclectig o ffrindiau a diddordebau.

"Cwsg mewn hedd Richard, rydym yn gwybod hyd yn oed ar ôl marwolaeth y byddi di'n rhydd dy ysbryd".

Dywed yr heddlu nad ydynt yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad ac maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw.