Cip olwg ar benawdau'r bore

NS4C 23/12/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y bore ar ddydd Iau, 23 Rhagfyr.

£120m o gymorth ariannol i fusnesau sydd wedi'u heffeithio gan gyfyngiadau newydd Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £120m o gymorth ariannol ar gael i fusnesau fydd y cael eu heffeithio gan gyfyngiadau newydd Covid-19. Mae Gweinidog yr Economi, Vaughn Gething wedi cyhoeddi pecyn o gymorth ariannol ychwanegol ddydd Iau ar gyfer y busnesau sydd yn cael eu heffeithio gan y rheolau newydd. 

Haelioni i fanciau bwyd ‘ddim yn gyson’ wedi’r Nadolig

Mae cynnydd wedi bod yn  nifer y teuluoedd sy’n defnyddio banciau bwyd eleni yn ôl elusen The Trussell Trust. Yn ôl Banc Bwyd Arfon yng Ngwynedd mae’r flwyddyn ddiwethaf a chyfnod sy’n arwain at y Nadolig wedi bod yn “eithriadol o brysur.” Yn ôl Arwel Jones, gwirfoddolwr ym Manc Bwyd Arfon, mae “haelioni mawr dros gyfnod y Nadolig” mewn rhoddion ariannol neu fwyd. Ond nid yw’r haelioni i’w weld mor “gyson” drwy gydol y flwyddyn, meddai.

Pob ysgol i dderbyn llyfr hanes Cymru am ddim

Bydd pob ysgol yng Nghymru yn derbyn copi o lyfr ‘Hanes yn y Tir’  i geisio gwella dealltwriaeth disgyblion o hanes Cymru. Mae'r llyfr yn defnyddio darluniau i gyflwyno hanes Cymru dros gyfnod o 5,000 o flynyddoedd, o'r aneddiadau cynharaf hyd at heddiw, gan geisio esbonio i blant sut mae tirwedd Cymru wedi'i llunio gan ei hanes.

Dymchwel cerflun Sgwâr Tiananmen yn Hong Kong

Mae cerflun enwog ym Mhrifysgol Hong Kong oedd yn cofio cyflafan Sgwâr Tiananmen wedi cael ei dynnu’i lawr ddydd Mercher. Roedd y cerflun yn arddangos cyrff wedi eu pentyrru i goffáu protestwyr o blaid democratiaeth a laddwyd gan awdurdodau China yn 1989.

‘Gallai 16,000 o blant yn y DU fod yn agored i gam-drin domestig dros y Nadolig’

Gallai bron i 16,000 o blant yn y Deyrnas Unedig fod yn agored i gam-drin domestig y Nadolig hwn, yn ôl un elusen Sefydliad Ymyrraeth Gynnar (EIF).

Dilynwch y diweddaraf ar wasanaeth Newyddion S4C drwy gydol y dydd.