dylan williams

Penodi prif weithredwr newydd i Gyngor Sir Ynys Môn

NS4C 21/12/2021

Mae Dylan Williams wedi ei benodi fel prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ynys Môn. 

Bydd yn olynu Annwen Morgan, sydd yn ymddeol mis Mawrth.

Yn frodor o Fôn, ymunodd gyda’r Cyngor ym 1996, cyn derbyn y rôl o ddirprwy brif weithredwr ym mis Hydref 2019.

Dywedodd Dylan Williams, “Rwy’n falch iawn o gael fy mhenodi ac yn edrych ymlaen at gychwyn fy rôl newydd ym mis Mawrth, er yr heriau a’r ansicrwydd parhaus. Yn y cyfamser, byddaf yn parhau i weithio ochr yn ochr ag Annwen, cydweithwyr a phartneriaid er mwyn cynnal gwasanaethau ac amddiffyn iechyd a lles trigolion yr ynys.”

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Llinos Medi, “Hoffwn longyfarch Dylan ar ei apwyntiad. Mae o wedi gweithio’n agos gydag Annwen yn ystod cyfnod y pandemig, ac maent wedi profi’n bartneriaeth sydd wedi gweithio’n ddygn ac yn effeithiol. Hoffwn hefyd ddiolch i Annwen am ei gwasanaeth yn ystod ei hamser fel prif weithredwr a dymuno’n dda iddi wrth iddi ymddeol yn y flwyddyn newydd.”