Ifan Phillips yn datgelu ei fod wedi colli ei goes

Wales Online 19/12/2021

Mae Ifan Phillips, un o fachwyr Y Gweilch wedi datgelu ei fod wedi colli ei goes yn dilyn damwain ffordd rhwng dau feic modur yn Abertawe ar 5 Rhagfyr.

Ar y cyfryngau cymdeithasol dywedodd Phillips “nad oedd modd achub ei goes” a’i fod bellach adref yn gwella.

Mae Phillips, 25 oed sy’n fab i gyn fachwr Cymru a Chastell-nedd Kevin Phillips, wedi diolch i bawb am eu cymorth a’u dymuniadau da.

Fe chwaraeodd 40 o weithiau i’r Gweilch 40 ac wedi hyfforddi gyda sgwad Cymru Wayne Pivac yn ystod yr haf diwethaf.

Hyd yma mae bron £60,000 wedi ei godi i gefnogi Ifan Phillips yn dilyn y “digwyddiad sydd wedi newid ei fywyd”.

Darllenwch y stori yn llawn yma.