Dim disgwyl mwy o gyfyngiadau Covid cyn y Nadolig

Dim disgwyl mwy o gyfyngiadau Covid cyn y Nadolig

NS4C 17/12/2021

Nid yw'r Prif Weinidog Mark Drakeford yn disgwyl y bydd mwy o gyfyngiadau’n cael eu cyflwyno yng Nghymru cyn y Nadolig.

“Tan y Nadolig, rydym yn meddwl y gallwn ymdopi gyda lefel y cyfyngiadau sydd gennym ni,” dywedodd mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Gwener.

Ond ychwanegodd y bydd aelodau’r cabinet yn cyfarfod eto ddydd Llun i edrych ar y dystiolaeth ddiweddaraf am amrywiolyn Omicron.  

Pwysleisiodd Mr Drakeford yr angen i’r Trysorlys baratoi i ail-gyflwyno cefnogaeth ariannol i gefnogi busnesau os oedd angen cyflwyno cyfyngiadau pellach.

Fe fydd clybiau nos yn gorfod cau eu drysau o 27 Rhagfyr ac fe fydd busnesau gan gynnwys siopau a lleoliadau lletygarwch yn gorfod cyflwyno mesurau diogelu pellach.

Dywedodd nad oedd modd i’r llywodraeth fynd ymhellach na’r cyfyngiadau sydd eisoes wedi ei gyhoeddi heb gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

“Os bydd rhaid i ni neud fwy na hynny, yr unig ffordd i fforddio mwy na hynny yw trwy cymorth y Trysorlys yn San Steffan ac ar hyn o bryd dyw y system ddim yn deg i ni yng Nghymru nac yn yr Alban nac yng Ngogledd Iwerddon,” meddai.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £60 miliwn i gefnogi clybiau nos a busnesau sydd wedi derbyn gorchymyn i gau a dywedodd y Prif Weinidog y byddai’r arian hwn yn parhau trwy gydol mis Ionawr.

Pasys Covid 'wedi bod o gymorth'

Dywedodd y Prif Weinidog hefyd fod pasys Covid wedi bod yn “effeithiol iawn”.

Mae hynny er gwaethaf y ffaith y bydd clybiau nos - un o'r lleoliadau cyntaf i orfod defnyddio'r pasys - yn cau eu drysau unwaith eto o 27 Rhagfyr.

Dywedodd Mark Drakeford fod y pasys wedi bod o ddefnydd wrth ail-agor rhannau o’r economi.

“Maen nhw wedi bod o gymorth i nifer o leoliadau i aros ar agor neu ddigwyddiadau i fynd yn eu blaen na fyddai efallai’n bosib fel arall,” meddai.

Ond dywedodd fod cyd-destun amrywiolyn Omicron yn wahanol a’i fod yn gallu lledaenu’n gyflym mewn lleoliadau caeedig.

“Mae un unigolyn yn gallu heintio niferoedd mawr o bobl eraill mewn un digwyddiad,” ychwanegodd.

Mae disgwyl mai Omicron fydd prif amrywiolyn y Deyrnas Unedig erbyn diwedd mis Rhagfyr, yn ôl Mr Drakeford.

Ychwanegodd bod yr amrywiolyn eisoes wedi lledaenu’n gyflym drwy’r Alban a Lloegr.

Hyd yma mae tua 100 o achosion o’r amrywiolyn wedi eu cadarnhau yng Nghymru.