Annog dynion i 'herio'r' rhai sy'n aflonyddu menywod

NS4C 15/12/2021

Mae ymgyrch newydd wedi ei lansio i annog dynion i herio ymddygiad aflonyddol yn erbyn menywod.

Mae ymchwil diweddar gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol, yr ONS, yn dangos bod dwy o bob tair menyw rhwng 16 a 34 oed wedi profi rhyw fath o aflonyddu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd 29% wedi teimlo bod rhywun yn eu dilyn.

Bwriad ymgyrch 'Dim esgus' Llywodraeth Cymru yw tynnu sylw at sut mae'r geiriau "Dim ond" yn gallu gwneud i weithredoedd edrych yn llai difrifol nag ydyn nhw.

Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd pobl sy'n dyst i ymddygiad amhriodol, yn enwedig dynion, i herio ymddygiad o'r fath pan mae hynny'n ddiogel.

Ddim yn iawn i ddweud 'dim ond hyn' 

Ymhlith y camau sydd wedi eu hargymell fel rhan o'r ymgyrch mae trefnu cwrdd â'r unigolyn dan sylw i drafod sylwadau, pheidio â theimlo dan bwysau i rannu jôcs sy'n annog ymddygiad o'r fath a chwestiynu'r ymddygiad.

Roedd un o Gynghorwyr Cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod yn Brif Erlynydd yn y gorffennol.

Dywedodd Nazir Afzal: “Neges yr ymgyrch hon yw nad yw'n iawn i ddweud 'Dim ond hyn roeddwn i'n ei feddwl' a 'Dim ond hyn wnes i'. 

"Mae'n gwbl hanfodol i ddynion fel ni ddechrau herio ein hymddygiad sy'n gyfrifol am wneud i fenywod deimlo'n llai diogel."