Dyn wedi marw ar ôl cael ei daro gan lori ar yr M4

Wales Online 23/11/2021

Mae dyn wedi marw ar ôl cael ei daro gan lori ar yr M4 fore dydd Mawrth.

Cafodd y dyn 61 oed o ardal Cil-y-coed ei gludo i Ysbyty Southmead ym Mryste, ond bu farw'n ddiweddarach.

Roedd yr M4 ar gau i gyfeiriad y dwyrain am nifer o oriau yn ystod y bore, cyn ail-agor ychydig wedi 13:00.

Mae Heddlu Gwent yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gan ddefnyddio cyfeirnod 2100410666.

Darllenwch y stori'n llawn yma.