Arestio pedwar am gynnal protest ar ben to ffatri yn Wrecsam

NS4C 23/11/2021

Mae Heddlu’r Gogledd wedi arestio pedwar o bobl ar ôl protest ar ben to ffatri yn Wrecsam.

Cafodd y llu wybod fod protest yn galw am Balestina Rhydd neu 'Free Palestine' yn digwydd ar ben to ffatri Solvay ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam am 07:15 fore Llun.

Fe aeth yr heddlu yno i geisio dod i delerau gyda’r protestwyr yn ystod y dydd.

Roedd y Gwasanaeth Tân ac Achub a’r Gwasanaeth Ambiwlans yn bresennol, yn ogystal â heddlu arbenigol o’r ardal.

Fe ddaeth y digwyddiad i ben sawl awr yn ddiweddarach am 20:50.

Mae’r pedwar wedi eu harestio ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal mewn cysylltiad â’r difrod a gafodd ei wneud i adeilad Solvay.