Bachgen 10 oed wedi marw mewn ymosodiad gan gi yn Sir Caerffili

NS4C 08/11/2021

Mae bachgen 10 oed wedi marw yn dilyn dioddef ymosodiad gan gi yn Sir Caerffili ddydd Llun.

Cafodd swyddogion Heddlu Gwent eu galw i gyfeiriad ym Mhentwyn, Penyrheol, yng Nghaerffili am tua 15:55.

Aeth swyddogion arfog a pharafeddygon o Wasanaeth Ambiwlans Cymru i leoliad y digwyddiad, ond fe ddaeth cadarnhad fod y bachgen 10 oed wedi marw yn y fan a'r lle.

Cafodd y ci ei ddinistrio gan swyddogion arfog yr heddlu ac nid oedd unrhyw anifeiliaid eraill yn rhan o'r ymosodiad.

Wrth ymateb i'r digwyddiad, dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Mark Hobrough o Heddlu Gwent: “Bydd swyddogion yn gwneud ymholiadau pellach ac yn aros yn yr ardal wrth i’r ymchwiliad barhau.

“Mae’n bosib y byddwch yn gweld gweithgaredd yr heddlu yng Nghaerffili fel rhan o’r gwaith hwn. Efallai eich bod hefyd wedi gweld mwy o bresenoldeb yn gynharach heddiw tra roedd swyddogion yn mynychu'r digwyddiad, ond peidiwch â dychryn."

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddyfynnu cyfeirnod log 2100392510 neu anfon neges uniongyrchol ar Facebook neu Twitter.

Mae modd hefyd gysylltu â Taclo'r Tacle yn ddienw trwy ffonio 0800 555 111 medd y llu.

Llun: Google