Cynnal noson tân gwyllt dawel yn Nhredegar i blant ag awtistiaeth

ITV Cymru 05/11/2021

Cafodd noson tân gwyllt dawel ei chynnal yn Nhredegar, Blaenau Gwent nos Iau ar gyfer pobl ag awtistiaeth.

Mae sŵn uchel tân gwyllt yn gallu dychryn pobl sydd yn byw gyda'r cyflwr.

Un oedd yn gwerthfawrogi'r tân gwyllt tawel oedd Rhys Jenkins sydd ag awtsitiaeth ac wedi cael profiad anodd ar nosweithiau tân gwyllt yn y gorffennol.

“Fel plentyn, achos y ffordd mae fy ymennydd yn prosesu’r awyrgylch sensoriaidd o fy amgylch i, roedd tân gwyllt yn frawychus, heriol ac anodd.

“Dwi ond yn cofio mynd i un neu ddau sioe tân gwyllt fel plentyn ac rwy’n cofio dweud wrth mam: ‘Mam, dwi rili ddim yn ei hoffi, mae’r bangs yn fy nrysu, maen nhw’n codi ofn arna i.'

“Rwy’n credu eu bod nhw wedi achosi poen corfforol i fi. Nes i ddim sylweddoli ar y pryd ond roedd yn achosi poen i fi glywed y tân gwyllt.”

Cafod y noson ei chynnal nos Iau gan elusen Barnardo’s.

'Profiad diogel a synhwyraidd'

Dywedodd Mark Carter o Barnardo’s: “Rydym yn falch iawn i allu cynnig y digwyddiad yma i bobl. I ni, mae am greu profiadau diogel a synhwyraidd i blant.

“Dros y penwythnos bydd cymaint o ddigwyddiadau’n mynd 'mlaen ar draws y wlad y bydd llawer o’r teuluoedd yma methu gweld, felly rydym wedi cynnal digwyddiad sy’n ddiogel a’n hygyrch.”

Image
S4C
Sarah Green a'i theulu yn mwynhau y tân gwyllt.

Roedd y noswaith yn gyfle i rai teuluoedd fwynhau tân gwyllt gyda’i gilydd.

Mae Sarah Green wedi ei gweld hi’n anodd mynychu arddangosfeydd tân gwyllt sy’n plesio pawb o'i theulu.

“Mae’n anodd iawn, yn enwedig ar noson tân gwyllt ac mewn digwyddiadau mawr i ddarganfod rhywbeth sy’n addas i’r ddau blentyn.

"Mae’r un ifancaf yn cael amser caled gyda sŵn uchel felly mae’r tân gwyllt tawel yn well i ni. Mae’n galluogi ni i wylio nhw gyda’n gilydd fel teulu heb orfod gwahanu drwy’r amser.”

Yn dilyn llwyddiant y noson mae Barnardo’s yn gobeithio cynnal digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.