Rhybudd wedi i 'dros 100' o bobl ifanc yfed dan oed mewn parti traeth yng Ngwynedd

NS4C 04/11/2021

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi rhybuddio rhieni i fod yn wyliadwrus wedi i dros 100 o bobl ifanc yfed alcohol dan oed mewn parti ar draeth yng Ngwynedd.

Roedd plant mor ifanc â 12 oed yn yfed yn y parti yng Nghricieth yn ystod y penwythnos diwethaf, ac roedd yr heddlu hefyd wedi ymateb i achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Dywed y llu fod bachgen 16 oed o Ynys Môn "mewn cyflwr peryglus o fedd-dod" a bu'n rhaid iddo fynd i'r ysbyty am driniaeth.

Mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio yn erbyn yfed dan oed sydd yn weithred anghyfreithlon ac yn "hynod o beryglus".

Mae'r heddlu wedi cysylltu ag ysgolion lleol er mwyn rhannu neges gyda rhieni a gwarchodwyr ynghylch y digwyddiad.

Mae'r heddlu yn ymwybodol bod parti arall wedi ei drefnu ar gyfer nos Wener. 

"Rydym am geisio datrys y broblem cyn iddo ddechrau er mwyn trio diogelu y plant a phobl yr ardal," medd yr heddlu. 

Wrth siarad gyda Newyddion S4C dywedodd Sian Williams, Cadeirydd Cyngor Tref Cricieth bod y golygfeydd yn “bryderus”.

“Yng Nghricieth 'da ni wedi cynnal dwy ffair bob blwyddyn dros y blynyddoedd, a hefyd gŵyl fwyd a da ni erioed wedi gweld ffasiwn beth.

“Mae o yn boen meddwl i weld bod y plant yn bihafio yn y ffordd yma. Mae o yn bechod mawr i ddeud y gwir.

“’Da ni’n dalld yn iawn bod pawb wedi dioddef dros y18 mis diwethaf oherwydd y pandemig, ac mae o wedi bod yn anodd iawn ar blant a phobl ifanc a does 'na ddim byd yn bod ar gael get together, ond roedd hwn yn rhywbeth arall."

Mae'r llu wedi rhyddhau llun sy'n dangos cyfran fechan o'r alcohol a gafodd ei gasglu gan swyddogion lleol.