Effaith pasys Covid-19 yn ‘debygol o fod yn eithaf bach’

Wales Online 03/11/2021

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi dweud fod “effaith uniongyrchol” pasys Covid-19 yn “debygol o fod yn eithaf bach”.

Cafodd y bleidlais dros basys Covid-19 gorfodol ei hennill o drwch blewyn gan y llywodraeth yn y Senedd, a hynny o 28-27 pleidlais.

Maen nhw’n orfodol mewn clybiau nos a digwyddiadau mawr, yn ogystal â theatrau, sinemâu a neuaddau cyngerdd o 15 Tachwedd.

Ond mewn cyfweliad gyda Wales Online, awgrymodd Dr Frank Atherton fod y dystiolaeth o amgylch eu defnydd mewn cyfnod cynnar.

“Mae’r dystiolaeth yn parhau i adeiladu o amgylch pasys Covid,” meddai.

“Mae nifer o wledydd ar draws y byd wedi’u mabwysiadu. Mae Cymru wedi penderfynu eu mabwysiadu hefyd."

'Effaith ehangach o ran anfon neges' 

“Mae’r effaith uniongyrchol yn debygol o fod yn eithaf bach. Ond mae 'na effaith ehangach o ran y negeseuon mae hynny yn ei gyflwyno ac yn atgoffa pobl nad ydym wedi cyrraedd y lan eto, ein bod ni dal mewn lle anodd yn y pandemig, ac ein bod ni angen gwneud popeth felly."

Ychwanegodd bod yn rhaid ystyried unrhyw fesurau y gellid fod o fantais pan mae’r gyfradd heintio mewn cymunedau mor uchel.

“Felly mae mygydau yn rhoi mantais fach, mae pellhau cymdeithasol yn rhoi mantais fwy. Mae pasys Covid yn debygol o roi mantais fach ac mae’n rhaid i ni roi hyn i gyd at ei gilydd. Gyda’i gilydd, fe alle’n nhw ein helpu i leihau’r cyfraddau.”

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi dweud y gallai’r pasys fod yn orfodol mewn caffis, bwytai a thafarndai os yw’r sefyllfa gyda chyfraddau Covid-19 yn gwaethygu.

Darllenwch y stori’n llawn yma