ASau yn pleidleisio yn erbyn gwahardd Owen Paterson o Dŷ'r Cyffredin

Evening Standard 03/11/2021

Mae Aelodau Seneddol yn San Steffan wedi pleidleisio yn erbyn gwahardd y cyn-weinidog Ceidwadol Owen Paterson o Dŷ'r Cyffredin ddydd Mercher.

Daeth ymchwiliad cynharach i'r casgliad ei fod wedi torri rheolau lobïo "droeon".

Mewn cam anarferol, penderfynodd mwyafrif o ASau i beidio â chytuno ag argymhelliad y pwyllgor safonau oedd yn awgrymu cyfnod diarddel o 30 diwrnod, yn ôl The Evening Standard.

Awgrymodd y pwyllgor fod Mr Paterson yn derbyn gwaharddiad o chwe wythnos wedi iddo ddefnyddio'i safle fel A.S. er elw dau gwmni oedd yn talu £100,000 y flwyddyn iddo fel ymgynghorydd lobïo.

Roedd cefnogwyr Mr Paterson o fewn ei blaid wedi dadlau fod y broses o ymchwilio yn un annheg gan ddweud fod angen ei diwygio, yn hytrach na chosbi'r A.S. dros ogledd Swydd Amwythig. Roedd aelodau eraill o'r blaid o blaid y cynnig i'w gosbi.

Cefnogwyd y gwelliant i edrych eto ar y drefn o ymchwilio i gamweddau o 250 o bleidleisiau i 232, ac fe gafwyd ymateb chwyrn gan y gwrthbleidiau i'r canlyniad.

Darllenwch fwy yma.

Llun: Chris McAndrew