Cyngor i ystyried caniatáu i gartrefi modur aros dros nos mewn parciau

North Wales Live 02/11/2021

Mae Cyngor Gwynedd yn ystyried caniatáu i gamperfans a chartrefi modur gael aros dros nos yn rhai o’u meysydd parcio yn dilyn y galw a welwyd yn ystod yr haf.

Bydd adroddiad i’r cabinet yn argymell sefydlu hyd at chwech o safleoedd peilot yn sgil pryderon am gynnydd mewn perchnogion cartrefi modur yn aros mewn mannau nad oes hawl ganddynt i wneud.

Mae’r awdurdod yn ystyried gwario £100,000 ar sefydlu chwe safle “aire” mewn meysydd parcio sydd eisoes yn bodoli.

Mae safleoedd “aires” yn boblogaidd yn Ffrainc ac yn cynnig cyfleusterau syml fel dŵr a gwastraff.

Mae'r safleoedd hefyd yn dueddol o fod yn rhatach na meysydd carafanio traddodiadol.

Yn ôl North Wales Live, mae’r adroddiad yn nodi fod meysydd carafanio’r sir wedi bod yn dioddef o ddiffyg llefydd yn ystod hafau 2020 a 2021, gyda mwy yn penderfynu treulio eu gwyliau adref oherwydd y pandemig.

Darllenwch y stori’n llawn yma.