Galwadau i warchod yr arfordir yn well ar ôl tirlithriad ym Mhen Llŷn

Galwadau i warchod yr arfordir yn well ar ôl tirlithriad ym Mhen Llŷn

Newyddion S4C 01/11/2021

Mae cynghorydd lleol yng Ngwynedd wedi galw am fwy o ymdrech i warchod yr arfordir ar ôl i dirlithriad achosi difrod i heol ym Mhen Llŷn. 

Bu'n rhaid i Heddlu Gogledd Cymru gau Lôn Gam yn Nefyn ar ôl i dywydd eithafol achosi'r tir i ddymchwel ar draws y ffordd. 

Nid dyma'r tro cyntaf i dywydd gwael achosi difrod i'r tir yn yr ardal - fe gollodd rhai trigolion ran o'u gerddi yn dilyn tirlithriad difrifol ger traeth Nefyn ym mis Ebrill eleni. 

Dywedodd aelod o gyngor tref Nefyn, Mared Llywelyn, bod angen i fwy gael ei wneud i amddiffyn y tir yn y dyfodol. 

"Ma rywun yn meddwl pryd ma hyn yn mynd i ddigwydd eto," meddai wrth raglen Newyddion S4C. 

"Tirlithriad bach oedd hwn - ella welwn ni fwy o rai tebyg, jyst gobeithio fydda nhw ddim yn rhai mawr a fydda nhw ddim yn beryg i bobl."

Mae sefydliad Arolwg Daearegol Prydeinig wedi enwi Nefyn fel "ardal o ymsuddiant peryglus" oherwydd pa mor fregus yw'r tir o amgylch yr ardal arfordirol yno.