Rhybudd i glwb Pêl-droed Dinas Bangor am beidio talu chwaraewyr

NS4C 29/10/2021

Mae panel disgyblu Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi rhoi rhybudd i Glwb Pêl-droed Dinas Bangor am beidio â thalu chwaraewyr a staff y clwb.

Bydd rhaid i’r clwb dalu'r arian sy’n ddyledus i’r chwaraewyr o fewn 31 diwrnod o ddydd Gwener.

Mi fyddan nhw'n wynebu gwaharddiad awtomatig o holl weithgaredd sy'n gysylltiedig â phêl-droed os ydyn nhw'n methu â chydymffurfio gyda’r gorchymyn.

Mae Newyddion S4C wedi gwneud cais am ymateb gan Glwb Pêl-droed Dinas Bangor. 

Bu Clwb Pêl-droed Dinas Bangor mewn helynt ariannol ychydig flynyddoedd yn ôl dan berchnogion blaenorol, ac mewn cyfnod cythryblus, fe adawodd nifer o'u cefnogwyr mewn protest gan ffurfio clwb newydd yn y ddinas, sef Bangor 1876.

Mae ganddynt hawl i apelio'r penderfyniad cyn dydd Llun 8 Tachwedd.