Seiclwr wedi ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad ar Ynys Môn

NS4C 29/10/2021

Fe gafodd seiclwr ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad ar ffordd yr A5 ar Ynys Môn nos Iau.

Digwyddodd y gwrthdrawiad rhwng car Volkswagen Sirocco du a'r seiclwr ger safle Sioe Môn, Gwalchmai.

Cafodd yr unigolyn oedd wedi ei anafu ei gludo i ysbyty yn Stoke gydag anafiadau sydd yn cael eu disgrifio gan Heddlu Gogledd Cymru fel rhai all newid ei fywyd.

Wrth apelio am ragor o wybodaeth, dywedodd Sarjant Liam Morris o Uned Blismona'r Ffyrdd Heddlu'r Gogledd: "Gaf i ofyn i unrhyw lygad dyst gysylltu gyda ni os y gwnaethon nhw weld seiclwr yn teithio ar feic i gyfeiriad y gorllewin ar hyd y rhan yma o'r ffordd i gyfeiriad Gwalchmai neithiwr rhwng 21:00 a 21:30?"

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu drwy ffonio 101 neu dros y we gan ddefnyddio cyfeirnod Z158262.

Llun: Google