Pryderon dros gyflwyno pàs Covid-19

Pryderon dros gyflwyno pàs Covid-19

Newyddion S4C 02/10/2021

Nid yw plismona’r pàs Covid-19 yn "flaenoriaeth" i’r heddlu dros droseddau difrifol.

Dyna neges Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn. 

Ychwanegodd y comisiynydd fod yna bryderon dros gyflwyno a phlismona’r pasbort.

Os bydd y Senedd yn pasio cynigion Llywodraeth Cymru ddydd Mawrth, fe fydd rheol pasiau Covid-19 yn dod i rym yng Nghymru ar 11 Hydref. 

Mae'r llywodraeth wedi dweud fod cyflwyno pàs Covid-19 yn un ffordd i helpu i gadw busnesau ar agor pan fydd cyfradd achosion coronafeirws yn uchel.

Fe fydd y pàs yn orfodol i unrhyw un dros 18 oed sydd am fynd i glybiau nos, digwyddiad lle mae angen sefyll tu fewn ar gyfer mwy na 500 o bobl, digwyddiad lle mae angen sefyll tu allan ar gyfer mwy na 4,000 o bobl, ac unrhyw ddigwyddiad sy'n cynnwys dros 10,000 o bobl, gan gynnwys digwyddiadau chwaraeon.

Image
Newyddion S4C
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, yn dweud fod yna bryderon dros gyflwyno pasbortau Covid-19 yng Nghymru. 

Er hyn, dywedodd Mr Llywelyn y byddai heddweision yn rhoi blaenoriaeth i ddigwyddiadau "sy'n debygol o greu'r niwed mwyaf i gymuned" ac y bydden nhw ond yn ymyrryd ag achosion sy'n gysylltiedig â phàs Covid-19 petai "torcyfraith difrifol" yn digwydd.

Pwysleisiodd Mr Llywelyn yr angen i reolwyr digwyddiadau ac awdurdodau lleol sicrhau cydymffurfiad er mwyn osgoi "gwaith ychwanegol" i'r heddlu.

Mae Beca Evans a Brengain Rhys, sy'n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, wedi gorfod defnyddio pàs Covid-19 ar gyfer Wythnos y Glas.

Mae’r ddwy yn cefnogi’r defnydd o'r pàs.

'Ffordd dda o deimlo'n saff yn mynd mas'

"Fi'n credu bod e yn ffordd dda o deimlo'n saff," dywedodd Beca wrth raglen Newyddion S4C.

"I deimlo'n gyfrifol hefyd, teimlo bod ti'n neud y peth iawn yn gwarchod dim jyst dy hun ond pobl arall o gwmpas ti.

"A odd e'n ffordd dda o deimlo'n saff yn mynd mas a gallu, cymdeithasu gyda phobl o draws y wlad, pobl o Loegr, pobl o dramor heb orfod teimlo bod Covid yn    effeithio ar y gallu i neud ffrindie newydd.

Ychwanegodd Brengain: "O'dd e yn llesol i unigolion, yn enwedig os o ti'n gor-feddwl ac yn poeni'n fawr am ddod i brifysgol a gorfod neud ffrindie a phopeth.

"O'dd e'n broses itha hir.

"Ti'n gorfod dangos llun o dy ID sy'n cymryd 24 awr i allu dod trwyddo. Weithiau odd rhai pobl ddim yn ymwybodol bod ti'n gorfod neud y Covid pass.

"Er enghraifft wnaeth un ffrind, odd hi methu dod mas gyda ni achos nath hi ddim llwyddo i neud e mewn pryd.

"So, mae yn cymryd tipyn o amser, ond mae yn werth e fi'n meddwl."

Sut mae gael pàs Covid-19 yng Nghymru?

Yn wahanol i Loegr, fe fydd pobl o Gymru yn gallu defnyddio'r pàs ar wefan y GIG yn hytrach na'r ap.

Mae yna sawl cam i gofrestru, gan gynnwys profi eich hunaniaeth gyda llun ar gerdyn adnabod. 

Ar ôl cofrestru, bydd modd dangos y pàs drwy gyfrifiadur  neu ffôn symudol.