Rhybudd am ffurflenni ffug grwpiau gwrth-frechu mewn ysgolion

NS4C 29/09/2021

Mae ffurflenni ffug grwpiau gwrth-frechu yn cael eu rhannu mewn ysgolion i geisio “lledaenu ofn” ac amheuon.

Dyma rybudd gan Lywodraeth Cymru wrth iddynt erfyn ar rieni i fod yn wyliadwrus o gam-wybodaeth.

Mae’r llywodraeth yn annog pobl i gael eu gwybodaeth o “ffynonellau dibynadwy”.

Daw’r rhybudd ddiwrnod wedi iddi gael ei gyhoeddi y bydd brechlyn Covid-19 yn cael ei gynnig i holl blant 12-15 oed erbyn diwedd gwyliau hanner tymor yr Hydref.

Fe fydd dos cyntaf o’r brechlyn Pfizer-BioNTech yn cael ei ddosbarthu i’r grŵp oedran yma o ddydd Llun, 4 Hydref.

Ffigyrau diweddaraf

Yn y cyfamser, yn ôl ffigyrau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, fe gafodd naw marwolaeth arall ei gofnodi yn sgil Covid-19 ddydd Mercher a 3,369 o achosion newydd o'r haint.

Mae'r gyfradd o'r haint wedi bod ar gynnydd ledled Cymru ers i'r wlad symud i lefel rhybudd sero.

Yng Nghastell-nedd Port Talbot mae'r gyfradd ar ei huchaf, gyda 938.5 achos i bob 100,000 o'r boblogaeth dros gyfnod o saith diwrnod.

Serch hynny, mae'r cyfartaledd ledled Cymru yn is, sef 649.0 i bob 100,000 o'r boblogaeth. 

Bellach, mae 2,375,943 o bobl wedi derbyn un dos o'r brechlyn, gyda 2,222,202 wedi eu brechu yn llawn rhag Covid-19 yng Nghymru.