Cig oen Mynyddoedd Cambria yn derbyn statws arbennig 

Mae cig oen Mynyddoedd Cambria wedi derbyn statws arbennig gan gynllun Dynodiad Daearyddol y DU. 

Bwriad y cynllun yw sicrhau y gall rhai cynhyrchion bwyd a diod barhau i dderbyn diogelwch cyfreithiol rhag unrhyw ymdrechion i efelychu a chamddefnyddio.

Ers ei lansio, mae 91 o gynnyrch Prydeinig wedi eu hychwanegu i’r rhestr, 81 yn gynnyrch amaethyddol, pump o winoedd a phump o wirodydd. 

Mae cig oen Mynyddoedd Cambria Cymru yn cael ei fagu yn araf gan ddefnyddio’r system hynafol o ffermio, hafod a hendre, sy’n dyddio nôl i’r oesoedd canol. 

Mae’r cynnyrch yn ymuno â chig oen Morfa Heli’r Gŵyr, sef y cig cyntaf i dderbyn statws swyddogol yn y DU yn gynharach eleni.