Dynes oedrannus wedi'i chludo i'r ysbyty ar ôl gwrthdrawiad yn Sir Conwy

NS4C 19/09/2021

Mae dynes oedrannus wedi ei chludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Sir Conwy ddydd Sul.

Cafodd y ddynes ei chludo gan ambiwlans awyr i'r ysbyty yn Stoke yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A470 ym Maenan, ger Llanrwst, ychydig wedi 15:00.

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am lygad-dystion wedi'r gwrthdrawiad.

Dywedodd Sarjant Jason Diamond: "Roedd Mazda 6 glas a Peugeot 208 du yn rhan o'r gwrthdrawiad.  Cafodd dynes oedrannus ei chludo i ysbyty Stoke gan ambiwlans awyr ac roedd tri arall yn rhan o'r gwrthdrawiad, gyda rhai angen triniaeth.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un oedd yn yr ardal neu a allai fod wedi tystio'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd am tua 15:10 i gysylltu â ni.  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad yn agos i fynediad Gwesty Abaty Maenan".

Mae'r llu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth neu ddeunydd fideo o gamera dashfwrdd a fedrai fod o gymorth i'r ymchwiliad i gysylltu ar 101 gan gyfeirio at ddigwyddiad Z138698.

Llun: Google