Cynnydd yn nifer marwolaethau ac anafiadau yfed a gyrru yng Nghymru

Nation.Cymru

Mae’r nifer o farwolaethau ac anafiadau yn sgil achosion o yfed a gyrru wedi gweld cynnydd o 18% yn ôl ffigurau newydd Adran Drafnidiaeth Llywodraeth y DU.

Mae’r data, a gafodd ei gasglu yn 2o19, hefyd yn dangos mai Cymru sydd â’r gyfran uchaf o anafiadau yfed a gyrru o holl wledydd Prydain.

Yn ôl Nation.Cymru, cafodd tua 130 o bobl anafiadau difrifol neu eu lladd yn 2019 o’i gymharu â thua 110 yn 2018.

Ar draws y Deyrnas Unedig, mae’r nifer sydd wedi marw neu dderbyn anaf difrifol wael ar ei uchaf ers wyth mlynedd.

Darllenwch y stori’n llawn yma.