Cip olwg ar benawdau’r bore

NS4C 19/09/2021

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o brif straeon y gwasanaeth ar fore Sul, 19 Medi, o Gymru a thu hwnt.

Asiantaethau teithio yn galw am eglurder am ddyfodol system oleuadau traffig Cymru

Mae asiantaethau teithio yng Nghymru yn pryderu am ddyfodol eu busnesau wrth iddyn nhw aros am gadarnhad gan Lywodraeth Cymru os byddant yn gwaredu’r system oleuadau traffig wrth deithio dramor. O 4 Hydref, bydd y system oleuadau traffig wrth deithio i mewn ac allan o Loegr yn dod i ben. Ond, does dim cadarnhad o beth fydd penderfyniad gan Lywodraeth Cymru eto.

Mark Drakeford: 'Dim lot o berthynas' gyda Boris Johnson

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi datgelu nad oes ganddo “lot o perthynas” gyda Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig, Boris Johnson, ar hyn o bryd. Dywedodd hefyd nad yw wedi siarad gyda Phrif Weinidog y Deyrnas Unedig, Boris Johnson “ers mis Mehefin”. Daeth hyn i’r amlwg mewn sgwrs ar raglen Dewi Llwyd ar Radio Cymru fore Sul.

Rhybudd cyflenwr bwyd y gallai prinder CO2 'ganslo'r Nadolig'

Mae prinder nwy carbon deuocsid (CO2) yn golygu y gallai’r cinio Nadolig gael ei ganslo eleni, yn ôl perchennog un o fusnesau cyflenwi dofednod yn y Deyrnas Unedig. Mae’r cynnydd mewn prisiau nwy yn golygu bod dwy ffatri gwrtaith sy’n cynhyrchu CO2 wedi cau yn Lloegr, yn ôl Sky News. Dywedodd Ranjit Singh Boparad, perchennog busnes Bernard Matthews a grŵp bwyd 2 Sisters, bod prinder y nwy a nifer y gweithwyr yn mynd i effeithio ar y nifer o dyrcwn bydd ar gael y Nadolig hwn.

CPD Abertawe: Ymchwilio i honiadau o gam-drin hiliol yn erbyn chwaraewr

Mae Heddlu Swydd Bedford wedi dechrau ymchwiliad i honiadau o gamdriniaeth hiliol yn erbyn un o chwaraewyr Clwb Pêl-droed Abertawe yn ystod gêm ddydd Sadwrn. Yn agos at ddiwedd y gêm Bencampwriaeth yn erbyn Luton Town yn Kenilworth Road, cafodd honiad o gamdriniaeth hiliol ei nodi yn erbyn y chwaraewr Rhys Williams gan un o gefnogwyr y tîm cartref. Mae'r clwb wedi dweud fod adroddiad swyddogol wedi ei wneud i swyddog y gêm ac i Heddlu Swydd Bedford.

Pedwar o ofodwyr amatur wedi dychwelyd o'r gofod

Mae criw o ofodwyr amatur wedi dychwelyd i'r Ddaear yn dilyn taith i'r gofod yn gynharach yn yr wythnos. Glaniodd y criw yng Nghefnfor yr Iwerydd ddydd Sadwrn oddi ar arfordir Fflorida. Aeth pedwar o deithwyr o amgylch y byd mewn capsiwl SpaceX heb arbenigwr ddydd Mercher. Yn ôl The Guardian, Dyma’r tro cyntaf i grŵp o bobl gwblhau cylch llawn o gwmpas y byd heb ofodwr proffesiynol.