Cymro yw'r cyntaf i serennu mewn cadair olwyn gyda'r cwmni Ballet Brenhinol

ITV Cymru

Mae dawnsiwr ballet o Gymru sy’n defnyddio cadair olwyn yn gobeithio y bydd yn “agor llygaid pobl” wrth berfformio gyda'r cwmni Ballet Brenhinol.

Joe Powell-Main, 23, o’r Drenewydd, bydd y dawnsiwr cyntaf mewn cadair olwyn i berfformio gyda’r cwmni yn nigwyddiad dychwelyd y tîm Paralympaidd i Brydain yn Stadiwm Wembley.

Roedd Joe yn hyfforddi gyda chwmni Ballet Brenhinol am bedair blynedd cyn dioddef anaf difrifol. Ers hynny, mae wedi gorfod defnyddio baglau a chadair olwyn.

Image
Llun o Joe yn hyfforddi
Roedd Joe yn credu bod ei yrfa ballet drosodd nes iddo ddarganfod dosbarthiadau Cymdeithas Dawns Cadair Olwyn. Llun: PA

Dywedodd Joe: “Fe wnes i roi fy nghalon ac enaid i ddawns a ballet ers yn bump oed.

“Roedd yn bopeth i fi. Roedd yn anodd bod oddi cartref, ond roedd y ffaith fy mod yn dawnsio yn gwneud popeth yn iawn, roedd bron yn ffordd o ryddhau popeth.

“Yna, pan feddyliais efallai na fyddai hynny'n bosib rhagor, roedd yn anodd iawn i fi", ychwanegodd.

Dywedodd Joe, sydd bellach yn aelod o Ballet Cymru, fod hyn yn gam mawr ymlaen iddo ef ac i'r cwmni hefyd.

“Rwy’n credu ei fod yn hynod o bwysig oherwydd gall deimlo’n ychydig yn ynysig, yn enwedig gan fod y cwmni yn bennaf ar gyfer dawnswyr sydd ddim yn defnyddio cadeiriau olwyn neu faglau.

“Mae'n beth newydd iawn ond dwi’n rili gobeithio bod cael y sylw hwn, gydag un o gwmnïau ballet mwyaf y byd yn Stadiwm Wembley, yn mynd i agor llygaid pobl".

Image
Llun o Joe yn dawnsio yn ei gadair olwyn
Mae Powell-Main bellach yn aelod o Ballet Cymru. Llun: PA

Ychwanegodd Joe bod hyn yn gam ymlaen i’r ddawns hefyd: “Mae angen iddo fod yn fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth amrywiol o bobl sydd gennym yn y byd a’n gwlad".

Dywedodd Joe bod problemau o ran mynediad tu ôl i'r llwyfan yn dal i fod yn wael mewn sawl lleoliad sy’n gwneud pethau’n anodd mewn cadair olwyn.

Ychwanegodd: “Rwyf wedi bod mewn sefyllfaoedd lle bu’n rhaid imi gropian fyny grisiau.

“Mae angen i ni fod yn hygyrch i bawb ac rwy’n credu bod angen y gynrychiolaeth honno. Dwi eisiau bobl i feddwl ‘O, mae yna rywun fel fi, gallaf i wneud hwnna hefyd. Dyna beth rwy’n gobeithio".

Ei obaith nawr yw y bydd hyn yn newid wrth iddo “agor llygaid” y gynulleidfa yn Wembley.

Prif lun: PA