Dathlu pencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru

NS4C

Roedd dathliad yn y Senedd nos Lun er mwyn anrhydeddu llwyddiant athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru.

Roedd y pencampwyr Olympaidd Lauren Williams a Calum Jarvis, aelodau o dîm Hoci Team GB Sarah Jones a Leah Wilkinson, enillydd medal aur Paralympaidd Aled Sion Davies ac enillydd medal efydd Olivia Breen ymhlith y dathliadau, gyda'r cyfan yn cael ei arwain gan y cyflwynydd chwaraeon Jason Mohammad.

Llwyddiant syfrdanol

Cafodd yr athletwyr eu llongyfarch gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford: “Rwy’n falch iawn bod cymaint o athletwyr gwych o Gymru wedi bod yn rhan o dîm Paralympics GB a Thîm GB, gan gystadlu ar y lefelau uchaf un o’u chwaraeon yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd eleni.

“Mae'r rhain yn llwyddiannau syfrdanol i genedl o'n maint ac yn dangos sut rydyn ni'n fel gwlad fach yn gallu cystadlu ymhlith y goreuon, dro ar ôl tro, o ran llwyddiant chwaraeon ar lwyfan ryngwladol.”

Mae Brian Davies, Cyfarwyddwr Chwaraeon Cymru yn gobeithio y bydd llwyddiant yr athletwyr yn y gemau yn “helpu i Gymru i ailgynnau cariad at chwaraeon neu ysbrydoli pobl i roi cynnig ar ffordd newydd o fod yn egnïo.

“Roeddem yn gwybod y byddai’r Gemau yma yn unigryw, ac o’r dechrau fel gwelsom eiliadau chwaraeon gwirioneddol eiconig. O'r ymddangosiadau Paralympaidd neu Olympaidd cyntaf, i berfformiadau oedd yn creu hanes; dylai pob un o'r athletwyr hyn, a'r timau y tu ôl iddynt fod yn hynod falch o’u llwyddiannau.”

Cafodd y digwyddiad ei ffrydio yn fyw ar wefan Senedd.tv ac ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Senedd, ac mae modd gwylio’r digwyddiad eto ar alw.