Pasbortau brechu i ddigwyddiadau mawr yn yr Alban o fis Hydref

The Scotsman

Fe fydd pobl yn yr Alban angen pasbort brechu Covid-19 i gael mynediad i glybiau nos a digwyddiadau torfol mawr yn y wlad o fis Hydref ymlaen.

Llwyddodd clymblaid newydd rhwng yr SNP a'r Blaid Werdd i sicrhau mwyafrif mewn pleidlais ar y mater yn senedd y wlad brynhawn dydd Iau.

Mae'r cam o gyflwyno pasbortau brechu yn un dadleuol - gyda'r gwrthbleidiau'n dadlau y byddai'n arwain at wahaniaethu.

Cyn i'r clymbleidio diweddar ddigwydd, roedd y Blaid Werdd yn gwrthwynebu'r fath gynllun, ond fe ddaeth tro pedol ar eu polisi wedi iddynt sicrhau cytundeb i rannu grym gyda'r SNP.

Darllenwch y stori'n llawn yma