Cyfnod clo yn sbarduno dyn ifanc ag awtistiaeth o Ben Llŷn i droi’n arlunydd

Cyfnod clo yn sbarduno dyn ifanc ag awtistiaeth o Ben Llŷn i droi’n arlunydd

ITV Cymru

Pan darodd Covid-19 y wlad, roedd dyn ifanc o Ben Llŷn sy’n byw gydag awtistiaeth yn ofni am ei fywyd.

Roedd Cian Parry Owen yn gwisgo chwe mwgwd i weithio yn siop Spar ar y Maes ym Mhwllheli, cyn iddo adael ei waith yn y pen draw er mwyn teimlo’n fwy diogel.

“Roedd yr holl beth yn alien i fi. Ro’n i ofn mynd i’r gwaith ac felly fe ddes i adra," dywedodd.

"Ond yn y lockdown cyntaf, o’n i’n bored a ddim yn gwybod beth i wneud.”

Dyna pryd y dechreuodd ddarlunio rhai o bentrefi Pen Llŷn, ac mae ei waith bellach yn eithriadol o boblogaidd yn lleol.

“Fy steil i yw creu darluniau o lefydd lleol yn defnyddio stick men," eglurodd. 

Image
NS4C
Darnau o waith celf Cian Parry Owen

"Dwi di bod yn gwneud stick men ers yn hogyn bach, tua pump neu bedair oed.”

Erbyn hyn, mae Cian, sy’n 29 oed, wedi gwneud dros 300 o ddarluniau o’i garafan yn Rhosfawr ger Y Ffôr, ac wedi cael comisiynau gan gwsmeriaid hefyd.

Fe werthwyd un llun gan Cian am £650 mewn arwerthiant i godi arian i Kevin Rice Hughes sydd wedi profi strôc yn ddiweddar.

“Mae’n deimlad arbennig bod pobl yn mwynhau y lluniau, oherwydd dwi wedi mwynhau eu creu nhw gymaint," dywedodd Cian. 

“Ro’dd o’n syrpreis enfawr bod y paentiad wedi mynd mor ddrud. O’dd o’n insane!”

Celf mewn cyfnodau clo

Mae mam Cian, Carys Bryn, yn artist ei hun ac wedi bod yn ysbrydoliaeth i Cian.

Dywedodd: “Fe ddysgodd hi sut mae defnyddio lliwiau i mi, ac mae hi wedi fy mhwsho fi.

"Diolch am hynna Mam!”

Yn ôl Carys, sy’n athrawes gelf yn Ysgol Glan Môr Pwllheli, mae celf wedi bod yn therapi i’w mab.

“Ar ddechrau Covid, ro’n i’n poeni amdano. Doedd o ddim yn dallt y peth ac yn ofni.

“Gan ei fod o’n awtistig, dydy o’n methu cuddio ei deimladau. Fe fyddai’n rhaid iddo fo ddianc i’r storfa yng nghefn y siop pan fyddai pethau’n mynd yn ormod.

“Mae e’n casau confrontation. Fe fyddai’n gweld llawer o bobl yn ffraeo dros gadw pellter a masgiau yn y siop ac fe fyddai’n cael ei ypsetio’n lân gan hynny.”

Fe benderfynodd Carys, ar ôl siarad gyda pherchennog y siop mae’r peth gorau i'w wneud oedd iddo adael ei waith dros dro.

Fe aeth hi ati i brynu deunyddiau a thynnu lluniau o’r ardal leol, er mwyn ysgogi Cian i baentio.

“Fe ges i’r syniad un diwrnod i roi papur gwag iddo fo ac i roi’r her o greu rhywbeth arno fo erbyn amser te," meddai Carys.

"Ers hynny, mae o’n hooked!

“Mae’r teimlad o gyflawni rhywbeth mae o’n ei gael yn anhygoel. Mae hyn fel therapi iddo fo, ac mae cael rwtîn yn rywbeth pwysig iawn i berson awtistig. Celf sydd wedi’i gario fo trwy lockdown.”

Ar hyn o bryd, mae Carys wrthi’n adeiladu galeri i’w gwaith celf yn eu cartref yn Rhosfawr, ac mae’n awyddus i Cian fod yn rhan o’r fenter.

Dywedodd: “Y syniad ydy y bydd Cian yn gallu gweithio fan hyn, a chael pobl eraill tebyg i Cian yma hefyd. Bydd cael lle i arddangos ei waith yn hwb mawr iddo.”

Gallwch weld ei waith ar instagram @cianparryowen.