Beiciwr modur wedi marw mewn gwrthdrawiad yng Nghastell-nedd

NS4C

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddyn 41 oed farw mewn gwrthdrawiad yng Nghastell-nedd brynhawn dydd Mawrth.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd y A4107, Ffordd Brytwn am tua 16:25.

Cafodd yr heddlu a gwasanaeth ambiwlans eu galw i’r digwyddiad, ond bu farw’r beiciwr modur yn y fan a’r lle.

Roedd y gwrthdrawiad yn cynnwys dau gerbyd, sef beic modur Yamaha glas a char Ford Focus arian.

Mae dyn 43 oed, oedd yn gyrru’r Ford Focus arian, wedi ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth trwy yrru’n ddiofal ac yn y ddalfa ar hyn o bryd. 

Mae’r heddlu yn gofyn i unrhyw un a allai fod wedi bod yn dyst i'r gwrthdrawiad, neu sydd â lluniau camera dashfwrdd o’r gwrthdrawiad neu o’r car Ford Focus yn cael ei yrru, i gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r cyfeirnod 315460.