'Dim cynlluniau' am gyfnod clo byr yng Nghymru

North Wales Live

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi nad oes unrhyw gynlluniau ar gyfer cyfnod clo byr dros wyliau hanner tymor yng Nghymru.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Nid oes unrhyw gynlluniau ar gyfer firebreak yng Nghymru.

"Rydym yn parhau i fonitro sefyllfa iechyd y cyhoedd yn agos ac yn adolygu'r rheolau coronafeirws bob tair wythnos.”

Yn ôl y Daily Post, daw’r cyhoeddiad wedi’i adroddiadau honni y gallai cyfyngiadau clo ddigwydd yn Lloegr fel ymateb i ofnau y bydd y GIG yn cael ei roi dan bwysau cynyddol dros y gaeaf.

Mae Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi gwadu’r adroddiadau.

Darllenwch y stori’n llawn yma.