Erydu arfordirol yn fygythiad i fryngaer yn Ninas Dinlle

Erydu arfordirol yn fygythiad i fryngaer yn Ninas Dinlle

Newyddion S4C

Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd yn ceisio darganfod mwy am fryngaer yn Ninas Dinlle cyn iddi ddiflannu i'r môr.

Mae pryder bydd erydu arfordirol yn cael effaith fawr ar y safle sy'n dyddio o'r oes haearn dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl.

"Dio ddim mor arbennig â hynny o ran bod yn fryngaer ond realiti yn fan hyn ydy mae o'n syrthio i mewn i'r môr," eglura'r archeolegwr Rhys Mwyn wrth raglen Newyddion S4C.

"Os 'da ni'n colli Dinas Dinlle, neu ran o Ddinas Dinlle, 'da ni'n colli rhan o'n hanes.

"Ond ma'r broses o gloddio yn caniatáu i ni ddysgu mwy am ein hanes.

"Mae archeoleg yn broses dinistriol pe bynnag achos 'da ni'n tyllu petha a symud petha o 'na.

"Felly os 'da ni ddim yn cloddio fan yn ar frys ma' 'na ddarnau sylweddol o'r archeoleg yn mynd i ddiflannu.”

Mae tua thraean y fryngaer eisoes wedi diflannu dros y canrifoedd oherwydd erydiad y môr.

“Mewn un ystyr dim byd anarferol am y Bryngaer, Bryngaer Geltaidd, cytiau crynion, ond ma' hwn o dan fygythiad.

"Os 'da ni ddim yn cloddio fan yn ar frys ma' 'na ddarnau sylweddol o'r archeoleg yn mynd i ddiflannu.”

Caiff y prosiect ei ariannu a'i gynnal ar y cyd â Cadw, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a CHERISH (Climate, Heritage and Environments of Reefs, Islands and Headlands).