Rhybudd am stormydd a chawodydd trwm ddydd Iau

NS4C

Mae rhybudd melyn mewn grym am stormydd mellt a tharanau a chawodydd trwm i’r rhan fwyaf o Gymru.

Mae’r rhybudd mewn grym rhwng 11:00 a 20:00 ddydd Iau. 

Fe all y tywydd achosi llifogydd mewn rhai mannau, yn ôl y Swyddfa Dywydd. 

Mewn ardaloedd lle bydd llifogydd a mellt, fe allai trafnidiaeth gyhoeddus wynebu oedi. 

Mae rhybudd hefyd y gallai llifogydd achosi amodau gyrru anodd, gyda rhai ffyrdd yn gorfod cau os ydyn nhw’n cael eu heffeithio. 

Fe all holl siroedd Cymru gael eu heffeithio, ynghyd â gogledd a chanolbarth Lloegr, a Gogledd Iwerddon.

Mae rhybudd melyn eisoes mewn grym ar gyfer rhannau o dde Cymru ddydd Mercher.

Rhwng 11:00 a 21:00, mae disgwyl iddi fod yn sych i’r rhan fwyaf, ond mae’n bosib i law trwm a stormydd amharu ar rai.