Pump yn dioddef 'anafiadau difrifol' wedi gwrthdrawiad ger Rhydymain

NS4C

Mae pump o bobl wedi dioddef "anafiadau difrifol" yn dilyn gwrthdrawiad ger Rhydymain yng Ngwynedd brynhawn Sul.

Roedd y gwrthdrawiad yn cynnwys dau gar, sef Audi A3 gwyn a VW Tiguan gwyn.

Fe ddigwyddodd yr achos am oddeutu 15:05, ddwy filltir i'r gogledd o Rydymain ar yr A494.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth, ac yn annog unrhyw un a welodd y digwyddiad, sydd â fideo dashcam neu a welodd unrhyw gerbyd arall yn teithio gyda'r Audi cyn y digwyddiad i gysylltu gan ddyfynnu rhif cyfeirnod Z131447.

Llun: Google