Belarws 2 – 3 Cymru: Diweddglo dramatig i’r crysau cochion

NS4C

Mae Cymru wedi curo Belarws yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2022.

Yn dilyn gêm rwystredig i’r ddwy ochr, fe lwyddodd Gareth Bale i sgorio gôl hwyr i sicrhau’r fuddugoliaeth i Gymru.

Ond nid oedd hi’n gêm hawdd o bell ffordd i dîm Rob Page, gyda Belarws ar y blaen am ran helaeth o’r gêm.

Roedd hi’n ddechrau hyderus i Gymru, gyda’r crysau cochion yn hawlio rhan fwyaf o’r meddiant.

Wedi llai na phum munud o chwarae, fe lwyddodd Bale i sgorio cic o’r smotyn, gan fynd â Chymru ar y blaen o un gôl i ddim.

Ond yn fuan iawn fe wnaeth pethau droi’n ddrwg i Gymru wrth i Felarws ddechrau magu hyder.

Wedi 26 munud o chwarae, fe ildiodd Chris Gunter gic o’r smotyn i Felarws, gyda’r bêl yn mynd syth i gefn y rhwyd a’i gwneud hi’n un gôl yr un.

Yn fuan wedyn, fe wnaeth y gwrthwynebwyr lwyddo i sgorio eu hail gôl o’r gêm.

Wedi hanner o gamgymeriadau a chwarae digon blêr ar ran Cymru, roedd hi’n ddwy gôl i un i Felarws wrth fynd mewn i’r hanner amser.

Doedd dim newid i’r naill dîm na’r llall ar ddechrau’r ail hanner, gyda Belarws yn chwarae’n beryglus, ond Cymru yn llwyddo i adfer rhan fwyaf o’r meddiant.

Wedi 56 munud o chwarae, fe adawodd Rubin Colwill y cae, gyda Mark Harris yn cael ei alw ymlaen yn ei le, gan ennill ei gap cyntaf dros ei wlad.

Yna, fe gafodd Jonny Williams ei alw ymlaen yn lle Brennan Johnson, oedd yn benderfyniad annisgwyl gan Page.

Ond o bosib mai dyma achubodd y gêm i Gymru, wrth i’r crysau cochion sicrhau ail gic o’r smotyn, gyda Bale yn dod â Chymru yn gyfartal wedi 70 munud o chwarae.

Wedi sawl ymgais o’r naill ochr a’r llall, ni lwyddodd Belarws na Chymru i fynd ar y blaen erbyn i’r cloc gyrraedd 90 munud.

Ond fe ddaeth achubiaeth munud olaf gan Bale ar ôl i Gymru roi pwysau cynyddol ar y gwrthwynebwyr, gyda’r sgôr erbyn y chwiban olaf yn dair gôl i ddwy i’r crysau cochion.

Gyda nifer o chwaraewyr Cymru allan o’r gêm ddydd Sul, roedd hi am fod yn gêm heriol i Gymru a dweud y lleiaf.

Ond mae’n sicr y bydd y tîm yn teimlo’n hyderus ar gyfer eu gêm yn erbyn Estonia yng Nghaerdydd nos Fercher, gyda'r freuddwyd o gyrraedd Cwpan y Byd 2022 yn parhau.

Llun: Asiantaeth luniau Huw Evans