Dros 70 o achosion Covid-19 o bosib yn gysylltiedig â Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Wales Online

Mae hi'n bosib' bod dros 70 o achosion Covid-19 wedi eu cadarnhau yn gysylltiedig â Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

Fe gafodd yr ŵyl ei chynnal yn y Bannau Brycheiniog bythefnos yn ôl, a dyma ŵyl gerddorol fwyaf Cymru, gydag enwau megis Charlotte Church a Gruff Rhys wedi perfformio yno rhwng 19 a 22 Awst.

Dywedodd y trefnwyr bod angen i'r rhai oedd yn mynychu'r ŵyl fynd a phasbort brechu gyda nhw i brofi eu bod wedi eu brechu yn llawn, neu ddangos tystiolaeth o brawf llif unffordd Covid-19 negyddol.

Serch hynny, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi dweud bod degau o achosion wedi eu cadarnhau yn gysylltiedig â'r ŵyl, yn ôl WalesOnline.

Darllenwch y stori'n llawn yma.