Saith o chwaraewyr CPD Casnewydd i golli gêm o achos Covid-19

NS4C

Mae rheolwr Clwb pêl-droed Casnewydd wedi cadarnhau bod pedwar o'u chwaraewyr wedi profi'n bositif am Covid-19.

Fe fydd tri aelod pellach o'r garfan ar goll yn eu gêm yn erbyn Leyton Orient ddydd Sadwrn wedi iddynt ddod i gyswllt agos gyda'r pedwar.

Derbyniodd y garfan gyfan ganlyniadau prawf Covid-19 negyddol cyn colli yn erbyn Southampton ym mhencampwriaeth Cwpan Carabao.

Roedd Flynn ei hun yn absennol o'r gêm honno wedi cyfnod yn hunanynysu.

Fe ddychwelodd i ochr y cae ar gyfer buddugoliaeth ganol wythnos yr Alltudion dros Plymouth Argyle ym mhencampwriaeth Tarian Papa John's.

"Mae gen i saith o chwaraewyr allan gyda Covid", dywedodd Flynn.

"Mae pedwar sydd â Covid-19 a thri sy'n gorfod ynysu ar ôl bod mewn cyswllt agos gyda chyd-aelodau o'r garfan.  'Dyn ni'n gallu cynnig tîm ac nid wyf yn bwriadu cymryd unrhyw fantais drwy hyn.

"Tan hyn, bydden i'n dweud fod gennym ni'r record Covid gorau yn y Gynghrair Bêl-droed.  Nid ydym wedi cael un gêm wedi ei chanslo a dim ond un chwaraewr oedd wedi ei gael, ond roedd hynny'r tu allan i'r grŵp".

Nid yw'r clwb wedi cadarnhau enwau pob un o'r chwaraewyr a fydd yn absennol o'r gêm ddydd Sadwrn fel bod Leyton Orient yn parhau i ddyfalu.