Annog dynion Y Bala i godi ffon hoci

Annog dynion Y Bala i godi ffon hoci

NS4C

Mae’n “biti” fod cyn lleied o fechgyn a dynion yn chwarae hoci yn nhref Y Bala, yn ôl y clwb lleol.

Mae gan Clwb Hoci Y Bala dîm menywod llewyrchus, a thîm merched a bechgyn oed cynradd sy’n cael cyfleoedd i chwarae ac i gystadlu.

Ond yn ôl yr hyfforddwr AJ Pingram, mae diffyg mewn chwaraewyr gwrywaidd yn atal y clwb rhag ffurfio tîm dynion.

‘Llawer o stigma’

“’Dan ni eisiau ffurfio clwb hoci i ddynion oherwydd bod nifer o’r bechgyn ifanc sydd gennym ddim yn gallu mynd ’mlaen i chwarae mewn tîm yn y dyfodol,” meddai.

“Dwi’n meddwl y dylai pob math o chwaraeon fod yn agored i bawb. Mae llawer o stigma ynghylch hoci yng Nghymru, gan mai pêl-droed a rygbi yw’r prif gêm yma.

“Does dim rheswm pam na all dynion a bechgyn chwarae hoci yma, yn yr un ffordd ac mae merched yn chwarae rygbi a phêl-droed".

‘Cyfrifoldeb arnom’

Mae Glesni Parry, sy’n rhan o dîm hoci merched Y Bala yn cytuno, ac yn teimlo dylid meithrin talent bechgyn o fewn y gêm.

“Dwi’n meddwl bod y bechgyn yn colli allan, achos bod ni ddim yn canolbwyntio digon arnyn nhw. Yn bendant mae ganddyn nhw’r sgil i neud o yn rili da.

“’Swni’n teimlo dros y bechgyn ’ma sy’n mynd i flwyddyn saith rŵan os dydyn nhw ddim yn cael y cyfle i fynd i dîm oedolion yn y dyfodol.

“Dwi yn meddwl bod o’n gyfrifoldeb arnom ni i drio’n gore i sefydlu tîm dynion fel bod ganddyn nhw dîm i chwarae efo yn y dyfodol".

Image
Hoci Y Bala 2
AJ Pingram, hyfforddwr clwb hoci Y Bala a enillydd medal aur gemau Invictus 2014.

Mae Mr Pingram wedi bod yn hyfforddwr i glwb hoci Y Bala ers pedair blynedd, ond cyn hynny roedd wedi dioddef â salwch meddwl yn dilyn anaf i’w goesau.

Mae’n credu bod hoci yn gêm all fod yn fuddiol i ferched a dynion sy’n dioddef o iechyd meddwl, ac mae’n ceisio denu rhagor o fechgyn a dynion lleol at y gêm.

“Mae hoci yn gêm gymdeithasol i bawb, mae’r gêm i gyd am y gymuned, bod gyda’n gilydd a chael pobl i siarad".

Mae’r clwb yn barod wedi perswadio rhai dynion o’r clwb pêl-droed lleol, drwy gynnal gêm gyfeillgar o hoci rhwng dynion y tîm pêl-droed a thîm hoci’r merched.

Ond tydi perswadio holl ddynion Y Bala i chwarae hoci ddim yn rhwydd.

Meddai un dyn lleol sy’n cefnogi clwb hoci Y Bala: “Clwb hoci tîm bechgyn; dwi ddim yn gwybod os fysa fo’n mynd yn dda iawn i ddeud y gwir. Mae pawb efo unai rygbi neu bêl-droed yndê, i fi’n bersonol.

“Os bysa’r cyfleoedd di dod pam oni’n ifanc, wrach byswn i wedi ’neud o".