Môn ac Eryri yn ‘gwegian dan bwysau ymwelwyr’

Môn ac Eryri yn ‘gwegian dan bwysau ymwelwyr’

Newyddion S4C

Mae Ynys Môn ac Eryri ymhlith yr ardaloedd sydd wedi denu'r torfeydd mwyaf yn ystod misoedd yr haf.

Yn ôl yr awdurdodau mae cynnydd mewn ymwelwyr wedi rhoi straen ar adnoddau a chymunedau, ac mae galw am fuddsoddi mwy mewn isadeiledd.  

"Ma'r blwyddyn yma di bod yn wych i fusnesau dwi'n meddwl, ond ma'r ardaloedd yn gwegian o dan bwysau ymwelwyr," meddai Helen Pye o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. 

"Ar hyn o bryd hefo'r niferoedd sydd yn dod a'r diffyg o ran yr isadeiledd ma’ gennom ni problemau mawr a dwi'n meddwl bo ni angen cymryd cam yn ôl a gofyn be 'da ni angen allan o dwristiaid?

"Achos yn sicr yng ngogledd Cymru o ran sut ma' bobl yn teimlo dwi ddim yn meddwl fod o i gyd ynglŷn â'r arian."

Mae hefyd wedi bod yn gyfnod prysur i'r gwasanaethau brys.

Yn ôl yr Arolygydd Trystan Bevan mae'r cynnydd mewn ymwelwyr wedi arwain at broblemau gwrth cymdeithasol.

"Mae'r nifer o bobl yn uwch na 'da ni di weld o'r blaen enwedig gymharu â blwyddyn ddiwethaf 'lly odd Covid yn ei le.

"Ond mae hefyd yn uwch na be welwyd yn 2019.

"Ac wedyn ar ôl hynny 'da ni di gweld problemau gwrth cymdeithasol, ac mae  problemau parcio wedi bod mewn llefydd fel Ogwen a'r ardal Llanberis lle ma' 'na lot o bobl yn dod i un lle er mwyn mwynhau i hunan."

Mae'r gwylwyr y glannau hefyd wedi bod dan bwysau ychwanegol o ganlyniad i'r prysurdeb.

Mewn ardaloedd fel hyn be 'da ni'n weld yn enwedig ar ôl y cyfnod clo ydy bo llu o bobl yn dŵad i'r arfordir," eglura Osian Roberts o Griw Bad Achub Moelfre.

"I fod yn onest dwi'n teimlo bod llefydd fel hyn yn ar eu prysuraf ers y degawd diwethaf."