Cynghori Americanwyr i beidio teithio i faes awyr Kabul

Cynghori Americanwyr i beidio teithio i faes awyr Kabul

Newyddion S4C

Mae Americanwyr yn cael eu cynghori i beidio a theitho i faes awyr Kabul yn Afghanistan oherwydd pryderon gwirioneddol am ddiogelwch.

Mae miloedd ar filoedd yn parhau wrth gatiau'r maes awyr, yn y gobaith o adael y wlad sydd dan ofal y Taliban ers wythnos bellach. 

Yn y cyfamser, mae un o brif swyddogion y Taliban wedi cyrraedd Kabul gyda'r bwriad o sefydlu Llywodraeth.

Dywedodd Martin Topps, Cyn Sarjant gyda’r Gwarchodlu Cymreig wrth Newyddion S4C: “Yr unig beth fedrant nhw neud ar y funud ydi siciwrio'r maes awyr a gobeithio bod pobl yn cael dŵad yn saff.

“Yn sicr fydd y Taliban efo checkpoints tu allan i'r maes awyr yn checio pobl sy'n mynd yno, a pa reswm.

“Ma' nhw 'di deud yn gynharach yn yr wythnos bod nhw'n mynd i adael i bobl o'r gorllewin gadael y wlad - faint o wir bydd yn hynny dwi ddim yn gwybod. 

“Y peryg fyse gennyf i, os fysa'r gorllewin yn trio mynd i mewn i'r wlad i gael y bobl at y maes awyr, falle 'sa hynny'n creu dipyn bach fwy o densiwn a falle sa' fo'n creu dipyn bach o contact efo'r Taliban. Bydd hi'n sefyllfa reit beryg 'na ar y funud.“