Cynnydd mewn nofio gwyllt ers dechrau'r pandemig

Cynnydd mewn nofio gwyllt ers dechrau'r pandemig

Newyddion S4C

Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o bobl sy'n nofio gwyllt ledled Prydain ers dechrau'r pandemig.

Yn ôl Chwaraeon Cymru, mae cynnydd o 45% wedi bod yn y nifer o bobl sydd yn nofio yn yr awyr agored.

Ddydd Sadwrn, fe gafodd nofwyr eu gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad ar Lyn Padarn, Llanberis.

Fel rhan o'r prosiect, mae nofwyr arbenigol o Chwaraeon Dŵr Eryri (Snowdonia Water Sports) yno i helpu nofwyr os oes angen.

Dywedodd Laura Morgan Jones, Y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol: "Digwyddiad 'tro gynta i bopeth' ydi o.

"Mae'n cael ei ariannu gan 'People's Postcode Lottery' a 'dan ni'n neud nofio dŵr agored.

"Felly mae o'n gyfle i bobl trio nofio yn Llyn Padarn efo rhywun yn nofio'n saff gyda nhw.

"Mae'n gyfle i bobl dod allan, cyfarfod pobl newydd, trio rhywbeth newydd."

Mae eraill yn nofio mewn nifer o leoliadau ledled Cymru.

Dywedodd Chloe, sy'n nofio ar draeth Penarth yn y boreau, wrth Newyddion S4C: "Dwi'n dod yma achos dwi'n caru nofio a dwi eisiau weld y codiad haul.

"Felly o'n i'n dechrau dod yma mis yn ôl a nawr dwi'n mynd bron bob dydd.

"Wel mae lot o bobl neis iawn yma a dwi wedi gwneud lot o ffrindiau. Mae'n cychwyn gorau i'r dydd."