Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma olwg ar rai o'r prif straeon ar ein gwasanaeth ar fore Iau, 19 Awst.

£551m o gyllid Covid-19 ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £411m ar gyfer costau parhaus â’r pandemig hyd at fis Ebrill 2022 a £140m ar gyfer adferiad a mynd i’r afael ag amseroedd aros. Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, fod yr arian a gafodd ei gyhoeddi ddydd Iau yn ychwanegol i'r £100m o gyllid a gyhoeddwyd ym mis Mai i gefnogi cynllun adfer y llywodraeth ar gyfer gwasanaethau iechyd ar ôl y pandemig. 

Gall byddin yr UDA aros yn Afghanistan ar ôl Awst, medd Biden - The Guardian

Mae Arlywydd yr UDA, Joe Biden, wedi cyhoeddi y gallai byddin yr UDA aros yn Afghanistan tu hwnt i ddiwedd mis Awst eleni. Yn ôl The Guardian, mae'r arlywydd yn bwriadu cadw'r fyddin yno er mwyn helpu achub Americanwyr sydd yn ceisio ffoi o'r wlad. 

Cynnal sioeau amaethyddol yn 'gam aruthrol' i les ffermwyr

Mae’r ffaith bod sioeau amaethyddol yn gallu cael eu cynnal eleni yn “gam aruthrol”, yn ôl elusen sy’n cefnogi iechyd meddwl pobl yn y diwydiant amaeth. Daw’r sylwadau ar drothwy ail ddiwrnod Sioe Amaethyddol Sir Benfro. Nid oedd yn bosib cynnal y sioe'r llynedd o ganlyniad i’r pandemig. Ond eleni mae’r sioe yn ôl ar gyfer cystadleuwyr ac aelodau cymdeithas y sioe, gyda digwyddiad deuddydd yn hytrach na’r tridiau arferol.

Hogyn hirgoes yn creu's jîns 'perffaith'

Mae perchennog busnes o Borthmadog wedi defnyddio platfform cymdeithasol TikTok i greu y pâr o jîns “perffaith”. Ac yntau dros chwe troedfedd o dal, fe benderfynodd Osian Gwynedd, 29 oed, sefydlu Antur Supply Co yn 2018, gan ei fod yn “anhapus” gyda’r dewisiadau oedd ar gael ar y farchnad. 

Pryder am ledaeniad yr amrywiolyn Delta mewn pobl sydd wedi'u brechu'n llawn - Sky News

Mae ymchwil newydd wedi awgrymu y gallai pobl sydd yn cael eu heintio ag amrywiolyn Delta o Covid-19, ac wedi eu brechu'n llawn drosglwyddo'r feirws. Yn ôl Sky News, roedd yr ymchwil yn cynnwys 700,000 o bobl, ac mae wedi awgrymu y byddai'n amhosib cyflawni imiwnedd torfol.

Ffoadur Afghan yng Nghaerdydd yn ofni na fydd hi'n gweld ei theulu eto - ITV Cymru

Mae dynes Afghan yng Nghaerdydd wedi disgrifio’r straen o boeni am ddiogelwch ei theulu yn Afghanistan wedi iddi hi dderbyn bygythiadau i’w bywyd gan y Taliban 10 mlynedd yn ôl. Dywedodd Shahnaz Hakim ei bod hi wedi cael sawl pwl o banig dros yr wythnos ddiwethaf oherwydd y straen o wylio’r Taliban yn cymryd rheolaeth o Afghanistan mor sydyn.