Plymouth: Maxine Davison ymhlith y rhai gafodd eu saethu gan ei mab

Plymouth: Maxine Davison ymhlith y rhai gafodd eu saethu gan ei mab

Sky News

Mae’r heddlu wedi cadarnhau fod Maxine Davison, 51 oed, ymhlith y pump a gafodd eu saethu'n farw gan ei mab, Jake Davison.

Roedd merch tair oed, Sophie Martyn, a'i thad Lee Martyn, 43 oed, hefyd wedi eu saethu’n farw mewn digwyddiad yn Plymouth ddydd Iau.  

Cafodd Stephen Washington, 59, ei ladd, a Kate Shepherd, 66, a fu farw'n ddiweddarach yn yr ysbyty.

Roedd y dioddefwyr i gyd yn byw yn lleol i ardal Keyham, yn ôl Sky News.

Cafwyd hyd i Davison yn farw yn y lleoliad hefyd, gyda’r heddlu yn dweud ei fod wedi lladd ei hun cyn i “unrhyw swyddog allu ymyrryd”.

Image
Facebook
Mae Heddlu Dyfnaint a Chernyw wedi cadarnhau mai Jake Davison, 22 oed, oedd yn gyfrifiol am yr achos o saethu yn Plymouth. [Llun: Facebook]

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Shaun Sawyer: “Mae rhywbeth fel hyn yn effeithio nifer o gymunedau – nid yma yn Nyfnaint yn unig, ond ar draws y wlad. 

“Mae’r digwyddiad dan sylw yn hynod o drawmatig, ac rydym yn annog i unrhyw un oedd yn dyst i beth ddigwyddodd neithiwr i gysylltu â’n llinell cymorth. 

“Neithiwr, fe wnaethom dderbyn nifer o alwadau gan y cyhoedd ac fe wnaeth swyddogion gyrraedd y lleoliad mewn ychydig funudau. 

“Fe wnaeth Mr Davison cymryd ei fywyd cyn i unrhyw swyddog allu cyfathrebu ag ef. 

“Rydym yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth, lluniau neu fideo o’r digwyddiad i gysylltu â ni.”

Darllenwch y stori’n llawn yma.