Gwasanaeth ambiwlans yng ngogledd Cymru o dan "bwysau aruthrol"

Gwasanaeth ambiwlans yng ngogledd Cymru o dan "bwysau aruthrol"

Newyddion S4C

Mae staff y gwasanaeth ambiwlans yng ngogledd Cymru yn dweud eu bod nhw'n gweithio dan "bwysau aruthrol" ac yn wynebu mwy o straen nawr na'r cyfnod cyn y pandemig.

Mae nifer yn dweud mai'r haf hwn yw'r prysuraf erioed a bod rhai aelodau o'r staff mewn dagrau ar ôl gorffen gwaith.

Yn ôl un gweithiwr ambiwlans mae "rhai wedi cael digon".

"Y hira' dwi 'si aros tu allan yn gofalu am glaf ydi rhwng saith ag wyth awr," dywedodd Osian Roberts o Wasanaeth Ambiwlans Gogledd Cymru.

"Mae 'na un, dau, tri, pum ambiwlans yma rŵan. 'Dy rhein methu mynd i'r gymuned at bobl sy' angen ni."