Gig y Pafiliwn i ddathlu degawd label recordio

NS4C

Er na fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn mynd i Dregaron eleni, fe fydd gig eiconig y Pafiliwn yn cael ei chynnal.

I ddathlu 10 mlynedd ers sefydlu label recordio I Ka Ching, bydd rhai o brif fandiau ac artistiaid y label yn cael cyfle i berfformio gyda Cherddorfa’r Welsh Pops.

Bydd y gig yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Pontio, Prifysgol Bangor ar nos Iau, 5 Awst.

Gig rhithiol fydd y noson, ond bydd modd archebu tocynnau i wylio’r gig yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, Canolfan Pontio, Bangor, Neuadd Ogwen, Bethesda a Chanolfan Chapter, Caerdydd, gyda thocynnau ar gael i’w harchebu o ddydd Llun.

Ymhlith yr artistiaid fydd yn cael perfformio gyda’r gerddorfa eleni fydd Blodau Papur, Candelas, Clwb Cariadon, Glain Rhys, Griff Lynch, Mared, Siddi, Sŵnami, Y Cledrau ac Yr Eira - pob un ohonyn nhw gyda chysylltiad â label I Ka Ching dros y ddegawd ddiwethaf.

Gig ‘uchelgeisiol’

Mae’r label yn edrych ymlaen at ddathlu’r achlysur.

Dywedodd Branwen Williams o I Ka Ching, “Ry’n ni fel criw label recordiau I Ka Ching ar ben ein digon i dathlu ein pen blwydd yn ddeg oed mewn gig mor uchelgeisiol â hyn, sy'n clymu deg o artistiaid gorau'r sin gerddoriaeth gyda Cherddorfa’r Welsh Pops.

 “Ry’n ni i gyd yn gwybod pa mor eiconig fu gigs y Pafiliwn yn y gorffennol, ac mae cael curadu un yn arbennig i artistiaid I Ka Ching yn sicr yn teimlo fel dathliad a hanner.”