Rhyddhau teulu o afancod ym Machynlleth i wella’r amgylchedd

Rhyddhau teulu o afancod ym Machynlleth i wella’r amgylchedd

Mae teulu o afancod wedi cael eu rhyddhau ym Machynlleth gyda’r gobaith i wella lefelau carbon a bioamrywiaeth yn yr ardal.

Cafodd yr afancod eu cyflwyno i Warchodfa Natur Cors Dyfi ym mis Ebrill. Mae'r ardal hefyd yn hafan i weilch, ar ôl i'r adar gael eu hail-gyflwyno i'r gors yn 2009.

Dywedodd Kim Williams, rheolwr y prosiect: “Rydyn ni’n rheoli’r prosiect yn ofalus iawn o fewn ardal gaeedig oherwydd rydyn ni’n dymuno gweld sut yn union mae’r anifeiliaid hyn yn rhyngweithio o fewn safle cors."

Image
Afanc ITV
Cafodd yr afancod eu cyflwyno i Warchodfa Natur Cors Dyfi ym mis Ebrill (Llun: ITV Cymru)

“Rydyn ni’n gobeithio y gwnawn nhw gynyddu’r ardal dŵr agored, byddwn ni’n gweld yr isdyfiant yn agor lan, ac wedyn gobeithio byddwn ni’n gweld mwy o fioamrywiaeth," ychwanegodd.

Mae gobeithion hefyd gall yr afancod helpu i reoli coedwigoedd yn y gors, fydd yn cynyddu lefel y carbon gall planhigion y gors amsugno, ac felly gwella’r amgylchedd.

Gallwch weld mwy ar Coast and Country, heno am 8.30 ar ITV.