Cipolwg ar benawdau'r bore

NS4C

Bore da gan dîm Newyddion S4C.

Dyma ein prif benawdau ar fore dydd Llun, 12 Gorffennaf.

Y Gymdeithas Bêl-droed yn condemnio sylwadau hiliol tuag at chwaraewyr Lloegr – The Guardian 
Mae Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi condemnio’r cam-drin hiliol a wynebodd rhai o’r chwaraewyr yn dilyn colled Lloegr yn erbyn yr Eidal yn rownd derfynol Euro 2020 nos Sul. Fe gollodd Lloegr 3-2 yn ystod y ciciau i’r smotyn, gyda Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka yn methu ag sgorio yn ystod eu cyfleoedd. Dywed The Guardian fod Heddlu’r Met wedi lansio ymchwiliad i’r sylwadau ar-lein. 

Galw ar bobl ifanc i ‘gadw’n ddiogel’ ar draethau Sir Benfro

Mae galwadau ar bobl ifanc yn Sir Benfro i gadw’n ddiogel wrth fwynhau’r traethau lleol dros yr haf. Yn ôl un o aelodau cabinet Cyngor Sir mae wedi bod yn “flwyddyn anodd i bobl ifanc”, ond maen nhw’n annog ieuenctid sydd yn mynd allan i gymdeithasu i wneud hynny’n ddiogel.

Amser i holl gyfyngiadau Covid-19 ddod i ben yng Nghymru – Wales Online

Mae arbenigwr ar glefydau heintus wedi dweud ei bod hi’n amser i ddod a holl gyfyngiadau Covid-19 i ben yng Nghymru. Yn ôl yr Athro John Watkins o Brifysgol Caerdydd, mae’r cysylltiad rhwng achosion a marwolaethau wedi ei thorri, gyda llwyddiant y cynllun brechu a lefelau imiwnedd cyffredinol yn caniatáu i’r llacio ddigwydd mewn ffordd saff. 

Boris Johnson: ‘Rhaid bod yn bwyllog wrth lacio cyfyngiadau’ – Sky News 

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig wedi dweud fod “pwyll” yn “hanfodol” wrth i’r llywodraeth baratoi i lacio rhagor o gyfyngiadau Covid-19.  Bydd Boris Johnson yn cynnal cynhadledd brynhawn dydd Llun er mwyn datgelu os bydd camau olaf o’r llacio yn cael mynd yn eu blaen yn Lloegr o 19 Gorffennaf. Dan y newidiadau, bydd y gofyniad gorfodol ar wisgo mygydau yn dod i ben yn Lloegr, ond yn parhau yn ddisgwyliad ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Dilynwch ddatblygiadau diweddaraf ar ap a gwefan Newyddion S4C drwy gydol y dydd.